Jumat, 19 Februari 2016

Situs Informasi Terbaru Ragam Info

Lani Sidharta (1995: 28), "Iyalah Maklumat Data dibentangkan dalam bentuk yang berguna untuk membuat keputusan"

Anton M. Moeliono (1990: 331). "Maklumat data Iyalah telah diproses untuk tujuan tujuan tertentu adalah untuk menghasilkan keputusan Iyalah" Dikutip http://ruangragam.blogspot.com

Gordon B. Davis (1991: 28), "Maklumat Iyalah data yang telah diproses ke dalam bentuk yang bermakna bagi penerima dan berguna untuk membuat keputusan semasa atau masa depan"
(Wikipedia - Indonesia) hasil Maklumat Iyalah pemprosesan, memanipulasi dan menyusun data atau tatacara kumpulan yang mempunyai pengetahuan (ilmu) bagi penggunanya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar